Community

Cập nhật lộ trình24.09–08.10

NOIA | 10.16| 30

Lộ trình phát triển NOIA sẽchỉ ra cácưu tiên chiến lược của chúng tôi trong sáu tháng tới.Do đó, chúng tôi đang chuyển đổi các bản cập nhật thông thường dành cho nhà phát triển thành bản cập nhật lộ trình trình phát. Hầu hết công việc của chúng tôi tập trung vào mạng vàsản phẩm, nhưng chúng tôi cũng sẽkhông quên các cập nhật về Tokenomics vàthương hiệu có liên quan.

Bạn có thể xem các bài viết cập nhật này để theo dõi các hoạt động động hàng ngày của chúng tôi dựa theo lộ trình, nhưng chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những thành tựu lớn hơn dưới dạng thông báo độc lập. Các ghi chú ở đây là một cách tốt để theo dõi các tiến độ phát triển ở cấp độ nhỏ hơn.

Trước tiên, chúng tôi muốn làm nổi bật một sốthành viên bổ sung cho đội NOIA, đây tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng chào đón ba người đồng đội mới — một người làm việc về thiết kế sản phẩm, một người khác làm về tựđộng hóa QA và người thứ ba làm về DevOps.–

Trong hai tuần qua, nhóm mở rộng của chúng tôi đãtập trung vào việc thực hiện một kế hoạch rõ ràng phù hợp với lộ trình sáu tháng chạy nước rút của chúng tôi. Khả năng sử dụng sản phẩm và khả năng mở rộng làưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Dưới đây là danh sách ngắn gọn về những gì chúng tôi đạt được trong hai tuần qua. Tiến độvẫn theo lộ trình của chúng tôi.

Mạng

Đại lý

· Thực hiện nút thu thập thông tin dịch vụ — cổng, địa chỉ IP, v.v.;

· Tối ưu hiệu suất.

Cơ sở hạ tầng

· Hàng trăm nút thử nghiệm mới được triển khai trên toàn cầu;

· Thu thập và phân tích dữ liệu ping;

· Thiết lập nhịp và cấu hình khoảng thời gian;

· Netbox các bản sửa lỗi tập lệnh script.

Ngăn xếp mạng

· Cài đặt eBPF NAT;

· Cài đặt eBPF API;

· Tích hợp eBPF NAT với đại lý;

· Kiểm tra hiệu suất eBPF.

DARP (Giao thức định tuyến tự trị phân tán)

· Triển khai DARP trên 300 máy ảo và kiểm tra kỹ lưỡng, chọn lỗi;

· Đã bắt đầu phác thảo whitepaper, trong đó rõ một sốđiểm bất thường mà DARP có thể xác định và có khả năng giải quyết;

· Bắt đầu quay videogiải thích để tweet và trình bày DARP cho nhiều khán giả hơn.

Phần mềm

· Bộ ngăn xếp Elasticsearch được đặt để thu thập độ trễ internet công cộng quá khứ;

· Cải tiến Elasticsearch để quản lý nhật kýtuyến SDN đến;

· Tăng số lượng kết nối SDN luôn khả dụng lên 3;

· Các bản sửa lỗi khác nhau cho bộ nhớ cache của Redis;

· Tối ưu hóa hiệu suất và cải tiến kiến trúc;

Mô đun kinh doanh thông minh

· Tối ưu hóa hiệu suất để giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên;

· Tách một số quy trình bắt buộc thành các quy trình phụ.

Đảm bảo chất lượng

· Nhiều thử nghiệm API mới đãđược triển khai;

· Tích hợp với Elasticsearch để cung cấp kết quả kiểm tra cho các chỉ sốđàn hồi.

Sản phẩm

Giao diện người dùng

· Căn chỉnh bộ lọc kết nối &điểm cuối;

· Cải tiến tìm kiếm nhanh;

· Triển khai bảng kết nối;

· Triển khai các phần cài đặt người dùng & Khóa API mới;

· Thiết kế lại một số bộ phận hệ thống hiện cóđểđảm bảo trải nghiệm người dùng tốt hơn;

· Bảo trì giao diện người dùng để làm cho các thành phần có thể tái sử dụng trong các ứng dụng NOIA khác.

Đồ họa&Phân tích

· Cải thiện nútkết nối nút tạo/chỉnh sửa luồng;

· Thiết kế giải pháp nhóm nút để quản lý các nút tương tự dễ dàng hơn;

· Cải thiện khả năng sử dụngbiểu đồ mạng.

Đây là khoảng thời gian thú vịtại NOIA. Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi các bản cập nhật này thường xuyên, vìđâylà những công việc theo lộ trình của chúng tôi trước khi ra mắt đầy đủ.

Theo dõi tiến triển của chúng tôi bằng cách theo dõi chúng tôi trên Medium, Twitter, RedditFacebook. Nếu bạn có thắc mắc, chúng tôi luôn sẵn sàng trên Telegram.


Cập nhật lộ trình24.09–08.10 was originally published in NOIA Network on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Comment 0

delete

Are you sure you want to delete this post?